Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Đại học Apollos

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Đại học Apollos có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau: Nâng cao chất lượng bài viết của Website hoặc Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật nội dung kiến thức có giá trị, thông tin chương trình học, sự kiện.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Đại học Apollos sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Hỗ trợ khách hàng
Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng
Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin chương trình học, chương trình mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc kiến thức nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Đại học Apollos qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Đại học Apollos hủy các thông tin này.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đại học Apollos sẽ không tiết lộ thông tin của người dùng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn.

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Đại học Apollos cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

Khi nào thông tin được thu thập?

Đại học Apollos thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Đại học Apollos sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng khi truy cập website.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Đại học Apollos không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Đại học Apollos có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế. Việc sử dụng cookie làm tăng khả năng trải nghiệm tốt hơn khi bạn duyệt web Đại học Apollos.

Các bên thứ ba

Đại học Apollos không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.