Đáp ứng yêu cầu của quản lý thời đại 4.0, giúp thăng tiến trong tương lai

Đại học Apollos cam kết cung cấp cho các cá nhân chất lượng giáo dục cao nhất. Những thứ cần thiết để thăng tiến trong công việc

Sinh viên tốt nghiệp MBA tại Apollos được trang bị những kỹ năng để đảm nhận và thành công trong các vai trò lãnh đạo trong một thế giới kinh doanh biến động như ngày nay. Chương trình cung cấp tính linh hoạt tối đa nhưng vẫn đảm bảo cho sự phát triển thành công của các nhà lãnh đạo.

Điều kiện đầu vào

Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành

Chứng chỉ tiếng anh:

+IELTS 6.0
+TOEFL 550
+
Toeic: 800

+Các chứng chỉ tương đương

Hoàn thành Master Level Success

Hồ sơ nhập học

+ Bằng cử nhân các chuyên ngành
+ Bảng điểm cử nhân (bản gốc)
+ Passport
+ Hình nền trắng cỡ Passport
+ Sơ yếu lý lịch tự khai (CV)
+ Chứng chỉ tiếng anh

HỌC PHÍ

6.750 USD

  • Học phí góc MBA Apollos: 6.500 USD
  • Lệ phí hồ sơ TSSAC: 250 USD

Môn học tại MBA Apollos

Tại chương trình MBA Apollos sinh viên sẽ được trải nghiệm một chương trình giáo dục cao cấp gồm 12 môn quản trị cấp cao cùng 1 môn Orientation. Với cấu trúc siêu tinh gọn chương trình cung cấp cả kinh nghiệm thực tế lẫn thực hành, đồng thời mang đến cơ hội kết nối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung

ADM 5000 - Master Level Success - 1 Credits

Để thành công trong các chương trình thạc sĩ trực tuyến tại Đại học Apollos, sinh viên cần phải sở hữu một bộ kỹ năng cốt lõi. Khóa học này cung cấp cho sinh viên mới cái nhìn tổng quan về các kỹ năng cốt lõi này, tập trung vào 4 mục cụ thể:

  • Điều hướng các hệ thống Apollos và kỳ vọng
  • Các chính sách và thủ tục của Apollos
  • Các dịch vụ và tài nguyên dành cho sinh viên Apollos
  • Cơ sở dữ liệu Thư viện LIRN.
BUS 5301 - Research Methods - 3 Credits

Môn học trình bày cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về các cách tiếp cận chung đối với phương pháp nghiên cứu. Sinh viên học cách điều tra các phương pháp tiếp cận định lượng, định tính và hỗn hợp để áp dụng nghiên cứu vào trong lĩnh vực họ chọn. Nhấn mạnh vào độ tin cậy, tính hợp lệ, tính đáng tin cậy và các cân nhắc về đạo đức để phát triển các phương pháp nghiên cứu phù hợp, chính xác và chuyên nghiệp

BUS 5313 - Production And Operations Management - 3 Credits

Môn học cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết thực tế về các khái niệm, công cụ quản lý hoạt động và sản xuất cũng như tập trung vào quản lý hiệu quả trong môi trường toàn cầu, cạnh tranh ngày nay. Nó đề cập đến các khái niệm và phương pháp để hỗ trợ quản lý hoạt động trong cả môi trường dịch vụ và sản xuất. Hiểu được các quy trình của tổ chức, cách thức quản lý sản xuất và hoạt động được đưa vào chiến lược tổng thể của tổ chức là điều tối quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Một số khái niệm và công cụ được nghiên cứu trong khóa học là: lập trình tuyến tính, lý thuyết xếp hàng, PERT / CPM, lý thuyết quyết định, Kaizen và sản xuất tinh gọn.

BUS 5321 - Managerial Accounting - 3 Credits

Môn học bao gồm việc sử dụng thông tin kế toán của các nhà quản lý cho các mục đích ra quyết định. Các chủ đề bao gồm: phân tích và giải thích các báo cáo tài chính (bao gồm cả phân tích dòng tiền), phân bổ chi phí và chi phí sản phẩm, lập ngân sách, kế toán và lập ngân sách vốn. Các nghiên cứu điển hình dựa trên các quyết định quản lý thực tế là phương pháp trọng tâm được sử dụng trong khóa học này để nâng cao việc học tập của sinh viên về các khái niệm kế toán chính.

BUS 5322 - Managerial Finance - 3 Credits

Môn học cung cấp cho sinh viên các công cụ và kỹ thuật để đáp ứng những thách thức về tài chính và ngân sách mà họ sẽ phải đối mặt trong môi trường chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp cho sinh viên không có chứng chỉ tài chính và kế toán các công cụ và khái niệm thực tế để quản lý tài chính doanh nghiệp. (Điều kiện tiên quyết: BUS 5321 hoặc được cho phép bởi Người hướng dẫn)

BUS 5323 - Managerial Economics - 3 Credits

Môn học cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết tổng hợp về các khái niệm kinh tế học. Trọng tâm là việc áp dụng kinh tế học và sử dụng các sự kiện kinh tế thực tế để khuyến khích việc nghiên cứu các nguyên tắc kinh tế học và chỉ ra cách các khái niệm này có thể giúp sinh viên hiểu được nền kinh tế quốc tế năng động và phức tạp.

BUS 5331 - Ethical Issues in Business - 3 Credits

Môn học cung cấp cho sinh viên thông tin về những thách thức pháp lý và đạo đức được tìm thấy trong môi trường kinh doanh ngày nay. Khóa học là một cuộc khám phá phân tích về các yếu tố toàn cầu, tổ chức và cá nhân trong việc đưa ra các quyết định pháp lý và đạo đức. Nó bao gồm phần giới thiệu về hệ thống pháp luật phương Tây và hiệu lực của nó đối với các thực thể và thực tiễn kinh doanh hiện tại. Sinh viên khám phá các vấn đề và xu hướng hiện tại trong các giao dịch đạo đức của môi trường kinh doanh và cung cấp cho sinh viên cơ hội để khám phá các tình huống khó xử về pháp lý và đạo đức của chính công ty họ.

BUS 6340 – Survey Business and Its Leaders - 3 Credits

Môn học này cung cấp cho các chuyên gia kinh doanh một cuộc khảo sát về các khía cạnh lịch sử của kinh doanh Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo sẽ tìm hiểu về các sự kiện của môi trường thế giới đã góp phần tạo nên thế giới kinh doanh của Hoa Kỳ. Khóa học tập trung vào các khía cạnh lịch sử của các lực lượng, cả bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ, tạo ra những cơ hội và mối đe dọa mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

BUS 7390 – Strategy and Policy - 3 Credits

Môn học này được coi là một trong những khóa học cuối cùng của chương trình. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội củng cố và sử dụng kiến ​​thức, công cụ và khái niệm mà chương trình cung cấp. Trong khóa học này, sinh viên sẽ hoàn thành phân tích các trường hợp chi tiết trong khi phát triển chiến lược kinh doanh bao gồm các khái niệm và công cụ như môi trường vĩ mô, phân tích ngành và cạnh tranh, phân tích chuỗi giá trị, phân tích SWOT, xác định các yếu tố thành công quan trọng, phát triển các giải pháp thay thế chiến lược và các khuyến nghị. Trong suốt môn học, sinh viên áp dụng các khái niệm và công cụ phân tích khi họ phát triển hồ sơ chiến lược cho công ty hoặc ngành được mô tả trong nghiên cứu điển hình. (Điều kiện tiên quyết: Học kỳ cuối cùng trong chương trình hoặc được sự cho phép của Trưởng khoa).

BUS 7316 - Marketing Management - 3 Credits

Môn học này cung cấp cho sinh viên một cuộc khảo sát về các lý thuyết và công cụ quản lý tiếp thị. Nó đề cập đến các chiến lược, chiến thuật và chương trình để có được, phát triển và duy trì các mối quan hệ “cùng có lợi” với khách hàng quốc tế và trong nước. Các bài tập trong môn học cung cấp kinh nghiệm về các kỹ thuật, phân tích và khuôn khổ cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt cho các quyết định tiếp thị.

BUS 7318 - International Business - 3 Credits

Môn học cung cấp cái nhìn tổng quan và sâu sắc về môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm các vấn đề văn hóa, kinh tế, tài chính, chính trị, luật pháp và đạo đức liên quan đến các lĩnh vực của doanh nghiệp. Như quản lý, tiếp thị, tài chính và kế toán. Nó kiểm tra các cơ hội và mối đe dọa tồn tại đối với cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế và toàn cầu.

BUS 7335 - Survey Of Information Systems Management - 3 Credits

Môn học cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về sự chuyển đổi hoạt động của Công nghệ Thông tin (CNTT) và các vấn đề chiến lược liên quan đến việc quản lý một chương trình CNTT tích hợp tại doanh nghiệp. Ngoài ra, khóa học tạo cơ hội cho sinh viên phát triển một kho kỹ năng CNTT được cân bằng tốt để hỗ trợ các chiến lược ra quyết định của doanh nghiệp. Các nghiên cứu điển hình cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng kỹ năng, tư duy phản biện và khám phá thế giới Quản lý CNTT từ quan điểm quản lý chiến lược toàn doanh nghiệp.

MGT 7340 - Organizational Leadership and Change Management - 3 Credits

Môn học cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan về các lý thuyết được tìm thấy trong nghiên cứu về lãnh đạo và quản lý trong các giai đoạn chuyển đổi. Môn học khám phá và phân tích các thuộc tính tồn tại ở các nhà lãnh đạo thành công và cách các nhà lãnh đạo đối phó với các giai đoạn chuyển đổi. Sinh viên khám phá các lý thuyết và chiến lược hiện tại để lãnh đạo một tổ chức vượt qua một thời kỳ thay đổi và khóa học cung cấp cho họ các công cụ để cải thiện kỹ năng quản lý và lãnh đạo của chính họ.

AI NÊN HỌC MBA – APOLLOS

MONG MUỐN VỊ TRÍ CAO HƠN

Tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, chuẩn bị cho vai trò quản lý hoặc lãnh đạo sau một thời gian làm việc trong công ty, tổ chức.

LÃNH ĐẠO MỚI

Xây dựng nhận thức về bản thân cao hơn và khám phá cách bạn có thể điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình để đáp ứng những thách thức cụ thể của tổ chức.

DOANH NHÂN NHIỀU HOÀI BÃO

Phát triển các kỹ thuật để xây dựng nhóm hiệu suất cao, huấn luyện, cung cấp phản hồi và xử lý các tình huống lãnh đạo căng thẳng.

+98%

Sinh viên hài lòng với chương trình giảng dạy

+99%

Sinh viên đạt được mục tiêu của mình đề ra

+50%

Được thăng chức hoặc tăng lương

+55%

Sinh viên tốt nghiệp nhận được một công việc mới

Lo lắng về việc trở thành một sinh viên MBA? Đừng bận tâm! Hãy nhận một nền giáo dục mà bạn xứng đáng có tại Đại học Apollos.

Quy mô lớp học nhỏ cho phép các giáo sư tập trung vào nhu cầu của bạnnâng cao kinh nghiệm học tập cá nhân của bạn.

đăng ký qua đơn vị tư vấn tssac

Với châm ngôn mang đến những chương trình đào tạo chất lượng với một mức giá phải chăng đến cho cộng đồng những người đang làm việc và có chí hướng thăng tiến trong sự nghiệp, Apollos luôn là lựa chọn đáng tin cậy với sinh viên toàn cầu.

Đặc biệt dưới sự hỗ trợ từ TSSAC. Học viên khi đăng ký chương trình học MBA Apollos qua TSSAC sẽ được nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn

Đăng ký ngay About us